supervisor_account
phone
email
gps_fixed
track_changes
date_range
location_searching

Đăng ký trở thành thợ hợp tác!

Quyền lợi:

1. Được giới thiệu tới các cửa hàng, công ty nội thất trong khu vực đăng ký.

2. Được tiếp nhận các đơn hàng thi công trực tiếp.

3. Có chế độ ưu đãi khi mua nguyên vật liệu và dụng cụ thi công.

Trách nhiệm:

1. Nghiêm túc thực hiện các quy trình thi công, nghiệm thu và thu dọn vệ sinh sau khi hoàn thành công việc.

2. Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình.

3. Bảo hành các công trình đã thi công theo quy định.

keyboard_arrow_up